02133438679
  • English (English)

مجتمع پزشکی مسجد صدریه، پیشرو در ارائه خدمات طب نوین و طب سنتی و مکمل

تست آئورا یا بررسی چاکراها

  • آئورا

  • آئورا1

تست آئورا (Aura Test)

واحد تست آئورا و یا بررسی چاکراها علمی است که از طریق بررسی هاله یا انرژی موجود در اطراف بدن به بررسی وضعیت کانال های انرژی یا چاکراها هفت گانه می پردازد.این قدام ازطریق عکس برداری از فرد بوسیله دوربین مخصوص و همچنین دریافت اطلاعات بدن از طریق دست چپ به وسیله سنسور مخصوص انجام و به وسیله نرم افزار مربوطه تجزیه و تحلیل می شود . و همچنین رنگ و قطر هاله مشاهده می شود . 

بدیهی است اختلال در چاکراها که محل ورود و خروج انرژی در بدن می باشد به تشخیص بیماری کمک می کند علاوه برآن توانایی های ذاتی و استعدادهای نهفته در فرد را برای یک زندگی بهتر براساس نوع استعداد آن فرد کمک می کند. 


                                                                                               


میزان انرژی بدن شامل انرژی های فیزیکی ، احساسی و مغزی تعیین می گردد که این  خود نحوه رفتار فرد با زندگی خود را تعیین می کند . میزان بالانس انرژی زنانه و مردانه در هر فرد که تعادل بین عصب سمپاتیک و پارا سمپاتیک است را تشخیص می دهد و در صورت عدم تعادل ، اختلالاتی را در بدن ایجاد می کند. بطوریکه بعد از شناسایی آن با ارایه تو صیه های لازم نسبت به رفع آن می توان اقدام نمود .میزان شرایط استرس و ریلکسیشن فرد تعیین می شود . در نهایت میزان تعادل فرد بین مغز ، روح و جسم تعیین می گردد ودر صورت عدم تعادل توصیه های انجام می شود . در پایان دو گزارش شامل خلاصه و کامل را که به ترتیب شامل 8 و 25 صفحه به زبان انگلیسی در خصوص فرد مورد بررسی ، ارایه می نماید .