02133438679
  • English (English)

مجتمع پزشکی مسجد صدریه، پیشرو در ارائه خدمات طب نوین و طب سنتی و مکمل

طب نوین

  • طب نوین

  • طب نوین1

طب نوین

در این مجتمع پزشکی علیرغم انجام اقدامات مربوط به طب مکمل ،بیمارانی که در خواست درمان به روش طب نوین را دارند اقداماتی شامل موارد ذیل انجام می شود :ویزیت بیماران ، سرم تراپی ، تزریقات ،پانسمان ، نوار قلب ، ادیو متری (شنوایی سنجی)، اپتومتری (بینایی سنجی) ، اسپیرو متری (تست تنفسی)  .                     

                                                                                                
           
در این مجتمع پزشکی به بیماران صعب العلاج ویا بیمارانی که نیاز به اقدامات تخصصی یا فوق تخصصی دارند مشورت پزشکی داده می شود . بدین ترتیب که مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی آنها مطالعه و پس از تشخیص بیماری به یکی از توانمندترین پزشکان مربوطه ارجاع می گردد. در صورتی که نیاز به بستری و یا اقدام جراحی داشته باشد ، کلیه هماهنگی های لازم از قبیل مطالعه سوابق بیمار ، تشخیص بیماری ، تعین وقت و مذاکره با پزشک متخصص مربوطه ، و در صورت نیاز به بستری تعیین بیمارستان مورد نظر و مذاکره جهت بستری انجام می گردد و نهایتا در تاریخ معین شده ، بیمار بستر ی و معالجه انجام می پذیرد .خاطر نشان می سازد بیمارانی که از شهرستان های دیگر و یا خارج از کشور مراجعه نمایند امکان اسکان برای آنها فراهم می باشد .