02133438679
  • English (English)

مجتمع پزشکی مسجد صدریه، پیشرو در ارائه خدمات طب نوین و طب سنتی و مکمل
  • رژیم درمانی

  • رژیم درمانی1

واحد رژیم درمانی و مشاوره تغذیه

 در واحد رژیم درمانی و مشاور تغذیه (Diettherapy)  ابتدا مزاج و طبع فرد شناسایی شده و بر اساس نوع بیماری ، دستور غذایی و همچنین نسخه دارویی که لزوما از داروهای طب سنتی و گیاهی تشکیل شده به درمان بیمار پرداخته می شود .